ارتباط مستقیم با فرماندار

در راستای تاکیدات بعمل آمده در خصوص ارتباط بیشتر و اثربخش فرماندار بافق با مردم و رسیدگی مناسب به درخواست ها و مشکلات آنان به منظور ارتقاء رضایتمندی عمومی و ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ، فرماندار شهرستان بافق از طریق این سامانه پاسخگوی مشکلات، نظرات و پیشنهادات شهروندان در سطح شهرستان می باشد.
با تشکر